Zakres pomiarowy Działka elementarna
1N – 50N 0,5 N
5N – 100N 1 N
10N – 250N 2 N
10N – 500N 5 N
50N – 1000N 10 N (tylko wariant z zaczepami kołowymi)

Dokładność +/- 1 działka

Sprężynowe siłomierze (dynamometry) wyposażone mogą posiadać dwa warianty zaczepów:

Zaczepy kołowe

Zaczep typu hak-rączka

Siłomierze wyposażone są też w bierną wskazówkę, służącą do odczytu maksymalnych wychyleń.
Na wszystkie siłomierze wystawiane jest wewnętrzne świadectwo sprawdzenia, istnieje też możliwość wzorcowania w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu.